"JUDO DE ZACHTE WEG" JIGORO KANO

ALGEMENE INFORMATIE

 

 

Aanmelden geschiedt door het aanmeldingsformulier op de training in te vullen. Indien na 2 gratis proeflessen besloten wordt door te gaan met judo, geven de trainers het formulier door aan de secretaris. Deze zorgt er vervolgens voor dat het lidmaatschap wordt aangemeld bij de Judobond Nederland (JBN). Alleen dan worden behaalde graden erkend. Van de JBN ontvangt u een judopaspoort en een judoblad. In het judopaspoort worden de vorderingen genoteerd. Bovendien is dit paspoort nodig op toernooien.

 

Voor elk nieuw lid geldt dat we in principe twee proeflessen geven. Als je een derde keer komt ben je automatisch lid en moet het inschrijfformulier ingevuld ingeleverd worden. De contributie gaat dan in per de eerste van de volgende maand.

 

Contributie per maand:

Eerste lid van het gezin, geboren in 2006 (2007) of eerder: € 18,-

Eerste lid van het gezin, geboren in 2008 (2009) of later: € 15,-

Voor elk volgend gezinslid, geboren in 2006 (2007) of eerder: € 16,-

Voor elk volgend gezinslid, geobren in 2008 (2009) of later: € 13,50

Aanvullend kan Katatraining gevolgd worden met een 10 strippenkaart: € 2,- per les

 

Bedragen zijn verschuldigd over tien kalendermaanden per jaar (over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd). De eerste 2 kennismakingslessen zijn gratis.

 

Betaalwijze

Bij voorkeur d.m.v. automatische incasso (na de tweede les wordt een machtigingsformulier toegezonden) Of anders door overschrijving op rekeningnummer NL22ABNA0526364068 van de ABN-AMRO te Roosendaal onder vermelding van lidnummer en de naam van de judoka. Vanuit België kunt u gebruik maken van IBAN: NL22ABNA0526364068 en BIC: ABNANL2A

Judo Bond Nederland

 

Als je lid wordt van onze vereniging, moet je ook lid van de JBN zijn. Dit wordt bij de aanmelding gevraagd, en de vereniging zal je dan, indien nodig, automatisch aanmelden bij de JBN. De JBN stuurt zelf acceptgiro’s voor de betaling van de bondscontributie. De hoogte van deze contributie kunt u terug vinden met behulp van de volgende link: Judo Bond Nederland

Afmelden

 

Indien u wilt stoppen met judo dient u uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij zowel de judovereniging als de JBN. Let op: het lidmaatschap van de JBN staat los van het lidmaatschap van onze vereniging. De vereniging hanteert een opzegtermijn van één maand. Bij de JBN moet de afmelding van

Bij beëindiging van het lidmaatschap bij onze vereniging hanteren we een opzegtermijn van een maand, ingaande op de eerste van de maand volgend op de afmelding. U kunt ervoor kiezen lid te blijven van de bond, door onze ledenadministratie te worden uitgeschreven of u zelf bij de JBN af te melden. Houdt er rekening mee dat de JBN een jaar lidmaatschap hanteert, en er uiterlijk zes weken voor afloop van het huidige lidmaatschapsjaar moet worden opgezegd. Indien dat niet gebeurt, dan zal het lidmaatschap een volledig jaar worden verlengd,  en bent u zelf verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van deze verlenging.

 

Indien u lid wilt blijven van de JBN, dan dient u dat bij de afmelding bij de vereniging door te geven. Indien mogelijk dan ook graag de informatie verstrekken van de nieuwe vereniging, zodat verdere behandeling door de nieuwe vereniging kan worden uitgevoerd.

 

Indien u zelf op wilt zeggen bij de JBN, ook dan graag een melding naar onze ledenadministratie. Om zelf uw lidmaatschap te beëindigen, stuurt u een brief of een email naar de ledenadministratie van de JBN.

 

 

De adresgegevens voor de afmeldingen zijn:

Judovereniging de Kroeven'82

t.a.v. Lydia Koomen

Vondellaan 79

4707 AD  Roosendaal

0165 - 545156

 

Judo Bond Nederland

t.a.v. Ledenadministratie

Postbus 7012

3430 JA  Nieuwegein

030 - 6038114

 

*   Het oudste (senior) lid wordt als eerste gezinslid gezien, ook in die gevallen waarbij het oudste gezinslid op een later tijdstip lid wordt als een jonger gezinslid.

 

^

WIE IS WIE

alt text

PIET DE JONG

7E DAN

HOOFD TRAINER
alt text

EDWIN VERSTRAETEN

2e Dan en voorzitter

VOORZITTER EN VERTROUWENS PERSOON
alt text

TRUUS VAN GASTEL

3e DAN

TRAINSTER
alt text

SVEN VERSTRAETEN

1e DAN

ASSISTENT TRAINER
alt text

JEANINE VAN DEN BOSCH

OP WEG NAAR 1e DAN 0165-388172

ALGEMEEN BESTUURSLID
alt text

WIL MICHIELS

0165-549591 vertrouwenspersoon

LEDEN ADMINISTRATIE/VERTROUWENSPERSOON
alt text

LYDIA KOOMEN

SUPPORTER VAN IEDEREEN LYDIA.KOOMEN@GMAIL.COM 0165-545156

SECRETARIS
alt text

WILLEKE KAGCHELLAND

ALGEMEEN BESTUURSLID
alt text

JAC SUIJKERBUIJK

ACCOUNTANT JAC@SUIJKERBUIJK.NL 0165-559844

PENNINGMEESTER

^

WAAR EN WANNEER

Roosendaal

Rucphen

Locatie: Kersenberg 52, 4708 KC Roosendaal

Dinsdag:     18:30 tot 19:30     leeftijden 5  tot  9 jaar

 

     Vrijdag:      17:30 tot 18:30     leeftijden 5  tot  10  jaar

                      18:30 tot 19:30     leeftijden 11 tot 14 jaar

                                19:30 tot 20:30     leeftijden (jongeren) senioren

                20:30 tot 21:30     leeftijden  senioren

 

 Zaterdag:      09:00 tot 10:00       leeftijden 9   tot 16 jaar

                       10:00 tot 11:00       leeftijden 5   tot  9  jaar

      10:00 tot 11:00       kata training

 11:00 tot 12:00       senioren

Locatie: De Vijfsprong kozijnenhoek 21 4715 RE Rucphen

Maandag:   18:00 tot 19:00      leeftijden 5   tot 10 jaar

                   19:00 tot 20:00      leeftijden 11 tot 14 jaar

^

^

EXAMEN EISEN

KLIK OP DE KLEUR VOOR DE EXAMEN EISEN

^

NIEUWS + OWB

^

CONTACT

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

^

ALL CONTENT IS COPYRIGHT PROTECTED